Jan Sire, ONS broer

Deze pose komt me bekend voor...

Fotografie: R. Tol & Co